CONTACT CARD

Ing. Jaroslav Kyselica - EDAR Technologies
Product engineering / Produktové inžinierstvo. 


Tel. number: +421 910 643 047
E-mail: Jaroslav.Kyselica@edartechnologies.sk
Virtual office/Skype: Jaroslav.Kyselica@edartechnologies.sk
Web: www.edartechnologies.sk 

DIČ: 1083053488
IČO: 48306762
Číslo živn. registra: 310-8756.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou.


Contact form / Kontaktný formulár

References / Referencie:

- Ing. Miroslav Lisý - Kovovýroba,  Dežerice 323
   (Konštrukcia strojov a zariadení, Výroba prototypov)

- EGÚ POK, s.r.o  Radarová 2, 821 02 Bratislava  SLOVAKIA.
   (Konštrukcia a výrobná dokumentácia zariadení)

- VÝVOJ Martin, a.s. Komenského 19 036 01 Martin SLOVAKIA.
   (Vývoj - konštrukcia a výrobno-technická dokumentácia pre energetické, priemyselné kontajnéry)

co-engineering with VÝVOJ Martin a.s

- ZKW Slovakia, s.r.o Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce SLOVAKIA
   (Konštrukcia a vývoj svetelných systémov pre automobilový priemysel - Technické riadenie projektu + koordinácia členov projektového tímu)

- PLS Design, s.r.o 957 01 Brezolupy 65, okres: Bánovce nad Bebravou SLOVAKIA (Co-engineering and production support.)
   (Konštrukcia jednoúčelových strojov a nadstavieb pre nákladné vozidlá)

- HuStra, s.r.o M.R. Štefánika 174 956 41 Uhrovec SLOVAKIA
   (Technologicko-výkresová dokumentácia pre nákladné vozidlá)

and others / a další...