CONTACT CARD

Ing. Jaroslav Kyselica - EDAR Technologies
Product engineering / Produktové inžinierstvo, CAD/CAM 


Tel. number: +421 910 643 047
E-mail: Jaroslav.Kyselica@edartechnologies.sk
Virtual office/Teams: Jaroslav.Kyselica@edartechnologies.sk
Web: www.edartechnologies.sk 

DIČ: 1083053488
IČO: 48306762
Číslo živn. registra: 310-8756.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou.


Contact form / Kontaktný formulár

References / Referencie:

- MSM Banská Bystrica - Sládkovičová 29, 97403 Banská Bystrica. www.msm.sk
  (vizualizácia  mobilnej veže letovej prevádzky) 

- Ing. Miroslav Lisý - Kovovýroba,  Dežerice 323.  www.lisy-kovovyroba.sk
   (Konštrukcia strojov a zariadení, Výroba prototypov)

- EGÚ POK, s.r.o  Radarová 2, 821 02 Bratislava. https://pevnostnevypocty.sk/
   (Konštrukcia a výrobná dokumentácia zariadení)

- VÝVOJ Martin, a.s. Komenského 19 036 01 Martin. www.vyvoj.sk
   (Vývoj - konštrukcia a výrobno-technická dokumentácia pre energetické, priemyselné kontajnéry)

co-engineering with VÝVOJ Martin a.s

- ZKW Slovakia, s.r.o Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce. https://zkw-group.com/sk
   (Konštrukcia a vývoj svetelných systémov pre automobilový priemysel - Technické riadenie projektu + koordinácia členov projektového tímu)

- HuStra, s.r.o M.R. Štefánika 174 956 41 Uhrovec. https://www.hustra.sk/
   (Technologicko-výkresová dokumentácia pre nákladné vozidlá, statické výpočty)