VÝROBA 3D OBRAZOV

3D WALL DECOR MANUFACTURING

 • Špecifický produkt, spájajúci prírodnú kresbu dreva s abstraktným 3D tvarom.
 • 3D decor is a specify modern and luxury product which combines art of wood with abstract natural shapes.
      Suitable for apartments, hotel rooms, receptions, modern living houses atc.

  • Základný tvar je vyrobený strojovo. Za procesom stojí pokročilé CAM programovanie na vlastnom postavenom CNC stroji. Povrch je ručne doladený a ošetrený včelím voskom. Podiel celkovej ručnej práce je 60%

  • Basic shape is made by CNC machine. Behind the process is advanced CAM programming and technology manufacturing knowledge. Surface finishing is hand-made processed and treated with beeswax. Total amount of manual work is 60%.

  • Selektujem najlepšiu možnú dostupnú kvalitu sušeného masívnu od okolitých dodávateľov s rôznymi triedami kvality.
  • I select the best possible quality of dried solid wood from the surrounding suppliers with different quality classes.


  Variant trilogy "S-1" Vyrobený kus

  3D Obraz - trilógia motív S-1

 • Materiál: Masív, exotické africké drevo AYOUS - ABACHI   
 • Material: Exotic african solid wood AYOUS - ABACHI  
 • Povrch: Ručne doladený.
 • Surface finishing: hand made.  
 • Obraz je možné dodať s nerezovým čiernym rámom.
 • 3D decor is also possible to deliver with stainless steel black frame as sample shows. 
 • Rozmery: širka 3x265mm / Výška 390mm / Hrúbka reliefu 50mm
 • Dimensions: Width 3x265mm / Height 390mm / Relief thickness 50mm
 • Variant oktology "L-1" Vyrobený kus

  3D obraz - oktológia motív L-1 


  • Materiál: Masív, exotické africké drevo AYOUS - ABACHI  
  • Material: Exotic african solid wood AYOUS - ABACHI
  • Povrch: Ručne doladený.
  • Surface finishing: hand made.
  • Vypracovanie 20 pracovných dní.    
  • Manufacturing time 20 working days. 
  • Rozmery: širka 4x350mm / Výška 2x370mm / Hrúbka reliefu 50mm.
  • Dimensions: Width 4x350mm / Height 2x370mm / Relief thickness 50mm.

   

  Dôležite informácie / Important informations.

  V prípade záujmu sa prosím informujte telefonicky alebo emailom ohľadne dostupnosti materiálu,  termínov dodania, platobej metódy a dodania tovaru.

   

  For international shipping:

  If you are interesting in to order some variant or delivery conditions, payments methods and all the necessary information please contact me directly by email or phone call. I seriously process all the request in time as soon as possible. Fluently speak / write English. Secured PayPal, credit card method available. If required cash on delivery too.

   

  3D dekor je individuálna kusová výroba a každý kus je jedinečný s prírodnou dominantou rôznej kresby dreva. Čas potrebný pre celkové vypracovanie do očakávanej kvality je odhadovaný na 20 pracovných dní. 

  3D decor is made as a custom manufacturing and each piece has a unique natural dominant of different wood arts. The time required for manufacturing and surface finishing to the expected quality is estimated at 20 working days.


  Email:
  Kontakt:

  Adresa:

  Ing. Jaroslav Kyselica EDAR Technologies

  Dežerice- Vlčkovo 377

  Bánovce nad Bebravou

  95703

  Slovensko

  DIČ (Tax. NO.): 1083053488
  IČO (Reg. NO.): 48306762
  Číslo živn. registra: 310-8756.
  Okresný úrad Bánovce nad Bebravou.

  IČO DPH (VAT NO.): SK1083053488 § 7a.

  Bank connection: IBAN: SK55 8360 5207 0042 0536 9870


  Formulár_reklamácia_KYSKO.pdf
  Formulár_odstúpenie_od_zmluvy_KYSKO.pdf