Spring Powered air rifle

Studio´s a pilot project focusing on own creative idea at the stage of the concept in the form of visualization. It is an individual idea of a compact, "air rifle" that getting elegant in the precise symbiosis of wood and alloy of aluminum/magnesium.

Air gun is a complicated product in terms of legislation. Studio is currently in a dialogue with a specialized company on possible industrial and license cooperation.

Pilotný projekt štúdia zameraný na vlastnú tvorbu v štádiu konceptu vo forme vizualizácie. Ide o individuálnu, kreatívnu predstavu kompaktnej,  tzv. "vzduchovky" ktorá dostáva elegantnosť v precíznej symbióze dreva a zliatiny hliníka.

Kedže sa jedná o komplikovaný produkt z hľadiska legislatívy, štúdio momentálne vedie dialóg so špecializovanou firmou o možnej industriálnej a licenčnej kooperácii. 


Concept limited edition "black orchid".   Design still in progress...