Spring Powered air rifle -  Concept limited edition "black orchid"


Studio´s a pilot project focusing on own creative idea at the stage of
the concept in the form of visualization. It is an individual idea of a compact, "air rifle" that getting elegant in the precise symbiosis of wood and alloy of aluminum/magnesium.

Air gun is a complicated product in terms of legislation. Studio is currently in a dialogue with a specialized company on possible industrial and license cooperation.


Pilotný projekt štúdia zameraný na vlastnú tvorbu v štádiu konceptu vo forme vizualizácie. Ide o individuálnu, kreatívnu predstavu kompaktnej, tzv. "vzduchovky" ktorá dostáva elegantnosť v precíznej symbióze dreva a zliatiny hliníka.

Kedže sa jedná o komplikovaný produkt z hľadiska legislatívy, štúdio momentálne vedie dialóg so špecializovanou firmou o možnej industriálnej a licenčnej kooperácii.


3 - Osá Portálová CNC fréza / Prototype of 3-axis CNC machine

Interný projekt vyvinutý na vlastnej platforme, ktorý je primárne skonštruovaný za účelom výroby prototypov pre kreatívne aplikácie a je zrealizovaný v dielni štúdia, kde prebieha kalibrovacia a testovacia fáza stroja. 

Myšlienka spočíva v realizovaní kompaktného, výkonného, presného a cenovo dostupného "CNC" obrábacieho stroja, ktorý je vhodný na trieskové obrábanie dreva, plastu, farebných kovov, zliatin hliníka a celej skupiny ich derivátov za účelom zákazkovej, prototypovej kusovej výroby alebo malej série.

„Nasledovné prevedenie vidím ako skvelú cenovo dostupnú alternatívu pre malé firmy, živnostníkov a začínajúcich podnikateľov (kreatívcov širokého záberu) do dielní, kde je záujem kusovej výroby alebo malej serie. Pri realizácií som "selektoval" výber materiálu, mechanických komponentov, elektronických komponentov. Kompletne navrhnutý elektronický  "layout" s kooperáciou elektronika vytvára špecifický riadiaci systém vážený kompromisom na kvalitu a ekonomickosť. 

  

Technická špecifikácia:

Vreteno: 3KW / 1800-18000 ot/min.

Skľučovadlo vretena: ER20 Φ3mm - Φ13mm (možnosť od Φ1mm)

Riadiaci softvér: MACH4.

Vedenie X/Y/Z: Prizmatické lineárne vedenie: HGR25 + guľôčkové skrutky.

Pohon X/Y/Z: Krokové motor zo spätnou väzbou (closed loop)
NEMA 34 8.5Nm + HTD remeňový prevod ku pohybovej skrutke.

Upnutie polotovaru: Duralový T-stôl.

Materiál konštrukcie: EN AW 6082

Poloha „home“: Proximity senzory. 

Hard STOP: Mechanické senzory.

Soft STOP: Riadene systémom Mach4.

Rozmery prezentovaný kus:  X=950mm 
                                           Y=750mm 
                                           Z=950mm

Obrábací priestor prezentovaný kus:  X=450mm
                                                         Y=380mm 
                                                         Z=150mm 
Obrábací priestor je možne vyhotoviť podľa priania zákazníka. 

Napájanie: 380V - 3 fázy. 

 Polohová presnosť, trieda presnosti stroja a trieda presnosti obrobku po obrábaní bude definovaná po ukončení kalibrácie stroja. 
Os ťažiska portálu sa nachádza 15mm za vertikálnou osou nástroja čo robí tento stroj rezonančne zladený. Možnosť vyrobiť železo-betónovú pätku pre eliminovanie neželaných frekvencií pri obrábaní. 

Ak máte záujem o viacero informácií o prevedení mechanickej časti, rozvodnice alebo dostupnosti, neváhajte ma kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

3D obrazy  / 3D wall arts (solid wood)

Dlhodobý chod CNC stroja testovaný na komplexných 3D obrazoch z masívu.