Spring Powered air rifle -  Concept limited edition "black orchid"


Studio´s a pilot project focusing on own creative idea at the stage of
the concept in the form of visualization. It is an individual idea of a compact, "air rifle" that getting elegant in the precise symbiosis of wood and alloy of aluminum/magnesium.

Air gun is a complicated product in terms of legislation. Studio is currently in a dialogue with a specialized company on possible industrial and license cooperation.


Pilotný projekt štúdia zameraný na vlastnú tvorbu v štádiu konceptu vo forme vizualizácie. Ide o individuálnu, kreatívnu predstavu kompaktnej, tzv. "vzduchovky" ktorá dostáva elegantnosť v precíznej symbióze dreva a zliatiny hliníka.

Kedže sa jedná o komplikovaný produkt z hľadiska legislatívy, štúdio momentálne vedie dialóg so špecializovanou firmou o možnej industriálnej a licenčnej kooperácii.


3 - Osá Portálová CNC fréza / Prototype of 3-axis CNC machine

Interný projekt vyvinutý na vlastnej platforme, ktorý je primárne skonštruovaný za účelom výroby prototypov pre kreatívne aplikácie a je zrealizovaný v dielni štúdia, kde prebieha kalibrovacia a testovacia fáza stroja. 

Myšlienka spočíva v realizovaní kompaktného, výkonného, presného a cenovo dostupného "CNC" obrábacieho stroja, ktorý je vhodný na trieskové obrábanie dreva, plastu, farebných kovov, zliatin hliníka a celej skupiny ich derivátov za účelom zákazkovej, prototypovej kusovej výroby alebo malej série.  Za určitých podmienok aj obrábanie ocele. 

„Nasledovné prevedenie vidím ako skvelú cenovo dostupnú alternatívu pre malé firmy, živnostníkov a začínajúcich podnikateľov (kreatívcov širokého záberu) do dielní, kde je záujem prototypovej kusovej výroby alebo malej serie. Pri realizácií som "selektoval" výber materiálu, mechanických komponentov, elektronických komponentov. Kompletne navrhnutý elektronický  "layout" s kooperáciou elektronika vytvára špecifický riadiaci systém vážený kompromisom na kvalitu a ekonomickosť. 

  

Technická špecifikácia:

Vreteno: 3KW / 1800-18000 ot/min.

Skľučovadlo vretena: ER20 Φ1mm - Φ13mm

Riadiaci softvér: MACH4.

Vedenie X/Y/Z: Prizmatické lineárne vedenie: HGR25 + guľôčkové skrutky.

Pohon X/Y/Z: Krokové motor zo spätnou väzbou (closed loop)
NEMA 34 8.5Nm + HTD remeňový prevod ku pohybovej skrutke.

Upnutie polotovaru: Duralový T-stôl.

Materiál konštrukcie: EN AW 6082

Hard STOP: Mechanický/optický senzor na každú koncovú polohu.

Soft STOP: Riadene systémom Mach4.

Rozmery prezentovaný kus:  X=950mm 
                                           Y=750mm 
                                           Z=950mm

Obrábací priestor prezentovaný kus:  X=450mm
                                                         Y=380mm 
                                                         Z=150mm 
Obrábací priestor je možne vyhotoviť podľa priania zákazníka. 

Napájanie: 380V - 3 fázy. 

 Polohová presnosť, trieda presnosti stroja a trieda presnosti obrobku po obrábaní bude definovaná po ukončení kalibrácie stroja. 
Os ťažiska portálu sa nachádza 15mm za vertikálnou osou nástroja čo robí tento stroj rezonančne zladený. Možnosť vyrobiť železo-betónovú pätku pre eliminovanie neželaných frekvencií pri obrábaní. 

Ak máte záujem o viacero informácií o prevedení mechanickej časti, rozvodnice alebo dostupnosti, neváhajte ma kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

3D obrazy  / 3D wall arts (solid wood)

Dlhodobý chod CNC stroja testovaný na komplexných 3D obrazoch z masívu. 

Solid wood: Poplar-Africa
Height: 400mm
Width: 3x 265mm
Stock body Thickness: 60mm